فرم های پیشنهاد

   

 

 رشته  لینک دانلود

 

    ۱٫۱:آتش سوزی 
مسکونی
 صنعتی
غیر صنعتی

 

    ۱٫۲:طرح ها 
 حامی خانه و خانواده
 اصناف
 مسکونی با پوشش سیل
 خانه و خانواده مهر

 
۲:مهندسی  شکست ماشین الات
    عدم النفع شکست ماشین آلات
    تمام خطر نصب EAR
  ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران C.P.M
  تمام خطر پیمانکارانC.A.R

 


 

    ۳:حوادث
انفرادی 

خانواد


 

   ۴: مسولیت عمومی 
 کارفرما در مقابل کارکنان
 جامع شهرداری
تابلو های تبلیغاتی
 مدیران ورزشی

پارکینگ های عمومی و خصوصی و نمایشگاه ها
 مدیران تعمیرگاه خودرو
 نگهداری آسانسور
 مدیران شهر بازی
 شکارچیان ومحیط بانان

 

    ۵: مسولیت حرفه ای     پزشکان و پیراپزشکان

 دامپزشکان
 مهندسین طراح، محاسب، ناظر
 بیمارستان، کلینیک، درمانگاه

 سردفتر اسناد رسمی
 وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان

 

    ۶:مسولیت فنی مدیران    مدیران و ناجیان استخر

 مدیران مهد کودک
 مدیر رستورانها یا استراحتگاههای ساحلی
 واحدهای اقامتی

 تورهای سیاحتی و زیارتی

 هیئت مدیره ساختمان

     ۷: حمل کالا     حمل کالا   

 ۸: طرح های خاص و نوین بیمه ای  طرح های خاص و نوین بیمه ای

    ۹: درمان تکمیلی      درمان تکمیلی   

  ١٠-مسافرین خارج از کشور مسافرین خارج از کشور

 

 

 

 

 

 

 

ویژه انجمن
http://iraninsurance.ir/

گوناگون

خرید آنلاین بیمه نامه